خوراک
ارسال ها
دیدگاه ها

بایگانی دسته ای برای 'عکس'

جاودانگی

چه رسالت عظیمی را به دوش می‌کشد؛ « دوربین » آن‌گاه که تنها شکارچی صید زمان قرار می‌گیرد و همه در برابر آن می‌ایستند و  لبخند می‌زنند، چرا که می‌دانند این لبخند برای همیشه جاودان خواهد شد و به یادگار خواهد ماند. عکس احیای تمام از دست رفته‌های درون ماست، بازآفرینی آنچه زندگی از دست‌های […]

خواندن کامل ارسال »

فتوبلاگ

بهترین فتوبلاگ های سال ۲۰۱۰

خواندن کامل ارسال »

عکس

زیبایی در ذات موضوع عکاسی شده نیست! بلکه در اندیشه‌ای است که عکاس بواسطه‌ی این ابژه‌ها به بازنمایی آن پرداخته است کیارنگ علائی – در پاسخ به پرسش من

خواندن کامل ارسال »