خوراک
ارسال ها
دیدگاه ها

بایگانی دسته ای برای 'فلسفه عکاسی'

جملات قصار

عکاس تصویر را ارائه می‌دهد و منتقد واژه‌هایی برای تصویر؛ مادامی که تصویر بتواند و این انرژی را داشته باشد که واژه سازی کند نقد مستلزم تفسیر است و تفسیر مستلزم توصیف و توصیف مستلزم تشریح و تشریح مستلزم تحلیل و تحلیل مستلزم تحصیل فقط زمانی که فرم برایت واضح باشد محتوا برایت واضح خواهد […]

خواندن کامل ارسال »

نباید تجربه حسی را با ادراک رومانتیک اشتباه گرفت . گاهی چنین چیزی رخ می دهد چرا که رمانتیسم باعث می شود تجربیات حسی برای متوسط مردم راحتتر قابل درک باشد و دوم آنکه بیان را نباید با توضیح اشتباه گرفت . توضیح دادن به معنای تبیین نمودن است . لیکن بیان کردن به معنای […]

خواندن کامل ارسال »

نگاه

عکاس باید سوژه را نه بخاطر چیزی که هست (و دیده می‌شود) ، بلکه به خاطر چیز دیگری که هست (و دیده نمی شود) عکاسی کند ماینور وایت

خواندن کامل ارسال »

آیا ما دوست داریم فقط داستان مورد علاقه خود را از عکس‌ها دریافت کنیم؟ نعما م. روشن

خواندن کامل ارسال »

جستجوی ناخودآگاه

حقیقت آن است که میان هیاهو، محبوبیت و عمومیت سینما تا مهجوریت و سکوت و خلوت عکاسی فرسنگ‌ها راه و فاصله است و مخاطبان متفاوتی نیز دارد و به نظر می‌رسد آن دسته از فیلمسازان حرفه‌ای که پس از سال‌ها تجربه در عرصه سینما به سمت عکاسی گرایش پیدا می‌کنند بیش و پیش از آن‌که […]

خواندن کامل ارسال »