خوراک
ارسال ها
دیدگاه ها

بایگانی برچسب ها 'تمایز عکس ها'

عکس

زیبایی در ذات موضوع عکاسی شده نیست! بلکه در اندیشه‌ای است که عکاس بواسطه‌ی این ابژه‌ها به بازنمایی آن پرداخته است کیارنگ علائی – در پاسخ به پرسش من

خواندن کامل ارسال »