خوراک
ارسال ها
دیدگاه ها

بایگانی برچسب ها 'دید'

نگاه

عکاس باید سوژه را نه بخاطر چیزی که هست (و دیده می‌شود) ، بلکه به خاطر چیز دیگری که هست (و دیده نمی شود) عکاسی کند ماینور وایت

خواندن کامل ارسال »